FANDOM


1. Przy ustaleniu terminarza kalendarz będzie podzielony na 5 Periodów. 2.Przed każdym periodem będzie losowany gospodarz do każdego konkursu. Gospodarz będzie miał możliwość dania zawodników do konkursu z grupy krajowej. 3.Krajem gospodarskim można być tylko raz w edycji. 4.Zostaną dodane kwoty startowe dla poszczególnych periodów.


Są to nowe zasady wprowadzone podczas 2 edycji Pucharu Mistrzów.